Kindermassage

Waarom kindermassage?

Aanraking is een levensbehoefte. En dat werkt aan twee kanten: aanraken en aangeraakt worden. Vanuit deze behoefte komt ook ‘vechten’ tot stand. Want een gebrek aan aanraking, leidt tot vechten. Vechten is dus onder andere een uiting van een behoefte aan aanraking. Daarom kan kindermassage ook worden ingezet op scholen om vechten en pesten te verminderen.

We leven bovendien in een drukke tijd en er wordt veel van ons verwacht, niet alleen als ouder, maar ook van kinderen. Er komen veel prikkels op ‘n kind af en die ze allemaal moeten zien te verwerken. Soms lukt dat niet zo goed.

Het gevolg: veel kinderen hebben psychosomatische klachten (oftewel: lichamelijke klachten die een psychische oorzaak hebben en geen lichamelijke). Kinderen die moeite hebben met het verwerken van prikkels, kunnen klachten krijgen zoals buikpijn, obstipatie, diarree, bedplassen of hoofdpijn. Een dokter kan vaak niet veel doen, omdat er geen duidelijke diagnose wordt gesteld. Ouders blijven met hun zorgen vervolgens achter.

Prikkels doseren

Omdat kinderen nog heel erg openstaan voor hun omgeving, is het vaak moeilijk om de prikkels die ze binnen krijgen te doseren en te verwerken. Met name gevoelige/ hoogsensitieve kinderen hebben moeite met deze filtering en verwerking.

Bijvoorbeeld: als kinderen ergens last van hebben, zeggen ze vaak dat ze buikpijn hebben. Het komt voor dat de werkelijke klacht dan ergens anders zit, of de buikpijn is een uiting van gespannenheid. Kinderen zijn heel puur en staan nog heel dichtbij hun gevoel. Emoties en gevoel zitten in de buik en komen bij klachten juist daar tot uiting.

Een massage is een heel mooie en zachte methode die ingezet kan worden om lichaam en geest weer in balans te krijgen. Kinderen kunnen de spanningen dan gemakkelijker loslaten.

Voor wie is de massage?

In principe voor kinderen vanaf vier jaar. Dit heeft te maken met het feit dat een kindje er ook de rust voor moet hebben. Een dreumes kan daarom lastig zijn om te masseren. Twijfel je hierover? Neem dan gerust contact op. Mogelijk zijn er toch opties voor je.
De ‘eindleeftijd’ is door het kind zelf te bepalen, dus tot wanneer een kind dat zelf wil. Vanaf 18 jaar is iemand volwassen en wordt niet meer gesproken van een kindermassage.

Vormen van kindermassage

Bij Prachtig Krachtig Puur Natuur zijn er drie ‘vormen’ van kindermassage
• Workshop voor ouders
• Massage in de salon
• Workshop/ les voor basisscholen. Hier gaat uiteraard altijd een informatieavond aan vooraf in de vorm van een informatieavond voor ouders

In de workshop leert een ouder hoe de kindermassage kan worden toegepast, zodat thuis zo vaak als wenselijk kan worden gemasseerd.

Bij een massage in de salon wordt het kind gemasseerd door mij. Let wel, dit is altijd in het bijzijn van een ouder en met kleding aan. Én altijd in overleg met het kind, die heeft te allen tijden de regie!

Wat wordt er gemasseerd in de salon?

• Hoofd
• Buik
• Voeten

Via het hoofd komen prikkels binnen. Wanneer een hoofd te vol is, kan er geen nieuwe informatie worden opgenomen. Wanneer er een teveel aan prikkels is, ontstaat soms ineens ‘kortsluiting’ in ’t hoofd van het kind. Vaak is dit voor ouders een onbegrepen gedrag. De hoofdmassage brengt dan rust en geeft de kans om indrukken los te laten.

In de buik wordt voedsel verteerd, maar ook worden er indrukken en emoties verteerd. De massage van de buik brengt kinderen in contact met eventueel vastzittende gevoelens en biedt de kans deze te verwerken.

De voeten verbinden ons met de aarde, zodat we via de voeten ook echt kunnen loslaten. Deze voetmassage zorgt ervoor dat de linkerhelft en rechterhelft van het lichaam weer in balans komen en worden de emoties die niet meer nodig zijn afgevoerd.

Bij scholen worden er andere vormen van aanraken ingezet door middel van spel.

Wat is het effect van de kindermassage?

Enkele voorbeelden waarbij kindermassage een positief effect kan hebben:
• Kinderen die niet goed groeien
• Kinderen die vaak ziek zijn, zoals een verkoudheid. De massage stimuleert namelijk het immuunsysteem
• Kinderen die niet goed slapen
• Rusteloze/hyperactieve kinderen

Wanneer mag je niet masseren?
• koorts, infectieziekten
• teveel pijn
• kanker
• na vaccinaties altijd een paar dagen wachten
• plaatselijke ontstekingen
• besmettelijke huidaandoeningen
• wratten (plaatselijk) niet masseren
• luizen

Heb je twijfel? Overleg dan met je arts of behandelaar of een massage is toegestaan.

Van autisme tot ADHD

Kinderen krijgen steeds vaker de diagnose ADHD, ADD, PDDNOS of autisme. Dat terwijl ieder kind uniek is en hooggevoeligheid daarbij ook rol kan spelen. Kindermassage kan dan uitkomst bieden.

In Amerika is er wetenschappelijk onderzoek gedaan naar de effecten van massage op kinderen en jongeren met ADHD. Dit onderzoek werd uitgevoerd door Dr. Tiffany Fields, zij is een jeugdpsychologe. In het onderzoek werden twee vormen gebruikt: ontspanningstherapie en massage therapie gedurende 10 dagen op 28 adolescenten met ADHD.

De resultaten van de studie waren erg positief. De jongeren die een massage en ontspanningstherapie hadden gekregen, meldden dat ze zich gelukkiger voelden. Ook leerkrachten merkten positieve verschillen, zoals verminderde hyperactiviteit en meer concentratie.

Kinderen met een vorm van autisme vinden het niet altijd prettig om aangeraakt te worden. Dat is wel belangrijk voor ze. Daarom wordt de massage stapsgewijs opgebouwd. En zoals eerder ook benoemd: het kind heeft ALTIJD de regie. In de workshop leren ouders hoe hiermee om te gaan.

Schoolklas

Hierboven is al geschetst dat aanraking kan leiden tot een vermindering van vecht- en pestgedrag. Daarom heeft Prachtig Krachtig Puur Natuur een workshop ontwikkeld voor schoolklassen.Wanneer je kindermassage toepast in een schoolklas, hoeft er minder gevochten te worden. Immers, aan de behoefte van aanraking is voorzien. Nu is het heel logisch dat je denkt… “kinderen, die elkaar masseren?!”. Natuurlijk gaat dit spelenderwijs en in het onderwijs houden we ook altijd de kleding aan. Er wordt dus over de kleding heen gemasseerd.

Docenten en scholen kunnen contact opnemen voor meer informatie.

Kosten

Workshop kindermassage: 50 euro (eenmalig)
Massage in salon: 27,50 per half uur (altijd mét ouder erbij)

Prijzen voor schoolklassen zijn op aanvraag en in overleg, omdat dit afhangt van de groepsgrootte en hoeveelheid klassen. Daarnaast varieert ook de tijd. Het is belangrijk dat kinderen hun aandacht erbij kunnen houden, het kan snel ‘teveel’ worden.